Strast

Loše prikrivena želja jasno se videla na uglu usana, blago razvučenih u osmeh. Pričali smo neke nevažne stvari i odjednom, u sred priče, počeli strastveno da se ljubimo. Doživela sam orgazam istog trenutka kada je ušao u mene.

Kako se dešava ta trenutna privlačnost i kako je moguće da se orgazam pojavi na samom početku?

Aktiviranjem Primarnih ličnosti koje su uzrokovale prepoznavanje i potrebu za fizičkim spojem, ljubavnici u razgovoru, odnosno razmišljanju o onom drugom kada nisu zajedno, neprekidno razmenjuju ličnu energiju. U zavisnosti od energetskog napona medju njima se stvori odredjeni fluid magnetnog tipa. Ukoliko je energetski napon jači, a to zavisi od ličnog energetskog nivoa kao i intenziteta interesovanja, to se i fluid stvara brže. Magnetni fluid kao da stvara nevidljive niti koje povezuju dve osobe, stoga ni malo nije slučajan naziv "veza" za uzajaman odnos dvoje koji se vole. Stvoreni fluid služi kao provodnik medjusobne lične energije, tako da se razmena obavlja mnogo brže i u mnogo jačem vidu nego što je to slučaj kod konvencionalne razmene energije.

Vas dvoje ostvarili ste strastvenu vezu, protok energije je najintenzivniji, stoga se veoma brzo uspostavi visoki napon i želja za spajanjem. Orgazam koji si doživela u trenu bio je kao električno pražnjenje tog istog visokog napona.

Često pominješ, skoro da je pravilo: “orgazam je prekidač visokog energetskog napona”. Nasuprot tome, svaki par vodi ljubav onoliko dugo dok se ne doživi orgazam. Čak je orgazam cilj jednog snošaja, dok se kvalitet ljubavnika meri brojem postignutih orgazama tokom jedne noći. Šta reći o ovome?

Orgazam jeste prekidač visokog energetskog napona i kao takav može da posluži kao cilj. Sve nabrojane sekvence potiču iz iskustva okoštalih ljubavnika, kojima orgazam predstavlja jedinu razonodu dosadnog ljubavnog odnosa. Ali, da krenemo od početka.

Strast koja se u trenutku pojavi izmedju muškarca i žene predstavlja ljubav u najčistijem vidu. Potpuno otvoreni jedno prema drugome, oni prosto isijavaju svoju ličnu energiju. Ispunjavajući onog drugog istovremeno bivaju i sami ispunjeni energijom voljene osobe. Ovaj visok energetski nivo uzrokuje potrebu za spajanjem u jedno telo, odnosno u jednu svest. Uplivom povećane količine energije i svest učesnika počinje da se širi, transformišući se u kvalitativnom vidu, jer uzburkana lična energija neometano struji čitavim telom, uzrokujući osećaj sreće i zadovoljstva, što je svakako kvalitativni napredak u odnosu na uobičajeno (ne)raspoloženje običnog čoveka. Ljubav ili strast, svejedno, deluje prosvetljujuće na zaljubljenu osobu.

Potreba za prisustvom voljene osobe je izražena, potreba za spajanjem je prenaglašena, a upliv energije druge osobe donosi visok energetski nivo. Konkretnim spajanjem u ljubavnom zagrljaju te dve energije se mešaju, kroz pojačanu potrebu za dubljim pretapanjem u onog drugog, sa željom da se postane jedna svest. Mnogi tu želju tumače frazom: »da se postane jedno telo«, što je na materijalnom planu zaista nemoguće, a onda tu nemogućnost filozofski razrešavaju činjenicom da se iz ljubavnog zagrljaja radja dete kao novo telo ujedinjenih tela roditelja. Ovo jeste tačno, ali sledeći neke druge zakone materijalizacije energije, koje nisu tema za Androgina.

Kroz zagrljaj lična energija se direktnim putem prenosi, provodi iz jedne osobe u drugu. Zato dodir, a naročito milovanje kao produženi dodir, veoma prija. Ulivanje novih količina energije u svest na kraju dovodi do visokog napona, koji u jednom trenutku mora da se isprazni – snizi na normalni nivo, inače će se energetski preopterećena svest rasprsnuti. Zato je orgazam neophodan kao završetak ljubavnog zagrljaja. U energetskom smislu on donosi olakšanje i potrebu za odmorom ili snom, što su neki drugi vidovi prirodnog, akumuliranja lične energije. Isti efekat praženjenja, kao i olakšanje koje sledi za tim, donosi i kijanje.

Muškarac smatra da je žena manje vredna ako ne uspe da doživi orgazam, zbog čega je žena prinudjena da ga odglumi. Ili smatra da je on manje vredan, ako ženu ne dovede do orgazma.

Sve su to zablude Sekundarne ličnosti, koja je uočila da potreba za seksom opada posle doživljenog orgazma. Ljubavnik nije i ne treba da bude sredstvo za relaksaciju. Ljubavnik je osoba koja se voli potpuno i otvoreno, u koju ćeš se pretopiti i koja će se pretopiti u tebe, tvoreći jedan nov kvalitet svesti. Seksualnu gimnastiku proizvela je Sekundarna ličnost, postavljajući drugu osobu koja je neophodna za takva duel, u poziciju sparing partnera, a orgazam predstavlja nagradu za uloženi trud.

Ovo je ipak bio presedan u mojoj svesti, obično do orgazma teško stižem, a ne retko se dešava da do njega i ne dodje.

U doživljavanju orgazma ometaju te lična predubedjenja. Prenaglašena individualnost i samostalnost samo su izgovor tvoje Sekundarne ličnosti da se odbrani od predavanja i totalnog spajanja. Tačnije, Sekundarna ličnost odbija da preuzme sekundarnu ulogu, odnosno da "sačeka ispred vrata" dok ponovo ne dodje vreme njene aktuelnosti. Jednostavno nemaš čega da se plašiš. Otvaranje i predavanje muškarcu ne znači da time postaješ njegovo vlasništvo, niti da gubiš bilo šta svoje. Strah dolazi od Sekundarne ličnosti, koja zapravo strahuje za svoj primat. Strah da ćeš biti vezana ljubavlju (i patiti zbog toga) ili biti napuštena posle seksa, ponovo je projekcija Sekundarne ličnosti. Otvaranje znači otvaranje svesti za upliv Primarnog plana, kao i za upliv energije ljubavnika.

Seks predstavlja fizičko-psihološko-energetski spoj izmedju dve osobe, gde pretapanjem jedne u drugu kroz uzajamnu energetsku razmenu oboje treba da stvore novu jedinstvenu svest. Naravno, za vreme trajanja procesa potrebno je odstraniti svoje Sekundarne ličnosti iskazane kroz razum, da bi spajanje bilo što uspešnije.

Ono što predstavlja tvoj lični problem, koji ne želiš jasno da sagledaš, je to što tebi muškarac na neki način služi kao ogledalo, odnosno parametar sopstvene vrednosti. Prosto ti se čini da ćeš pripadajući nekome dušom (i telom) izgubiti svoju dušu. Zapravo se bojiš gubitka »ogledala«.

Moj strah nije bez osnova.

Da već se desilo da si dajući dušu izgubila sopstveni integritet u korist onog drugog i pretvorila se u malu robinju. Medjutim, uloga robinje bila je spremnost tvoje Sekundarne ličnosti da se maksimalno transformiše u ličnost odgovarajućeg tipa, kakvu želi tvoj partner.

Sekundarnu ličnost treba odstraniti kada je ljubav u pitanju ali veštačko, nasilno odstranjivanje je nemoguće, jer i inače sklona promenama, Sekundarna ličnost će neopaženo naći načina da se vrati na svoje mesto, mada u transformisanom vidu. Spremno će preuzeti ulogu koja je trenutno aktuelna i trudiće se da zadovoljavajuće deluje. Pošto je kod zaljubljenih osoba aktuelan Primarni plan, odnosno Primarna ličnost u toj retkoj situaciji isplivava na površinu, zaljubljeni se krajnje neobično ponašaju, sopstvenim očima gledano. Tada se prikazuju najbolje osobine, a često se pojavljuju i neke koje naizgled nisu ni postojale. U stvari, bile su potisnute. Medjutim, Sekundarna ličnost, koja je skoro celog života bila u prvom planu, lagano počinje da oponaša ponašanje Primarne ličnosti i mimikrijom vrlo brzo zauzme prvi plan. Stoga zaljubljenost kao potreba za prisustvom druge osobe realno prestaje, a Sekundarnoj ličnosti je mnogo važnije da svog partnera predstavi javnosti, nego da provodi vreme nasamo s njim. Znaj da kada osetiš potrebu da izadjete u javnost i komunicirate sa ostatkom sveta, nestalo je zaljubljenosti, ostala je samo veza, koju su iskrojile Sekundarne ličnosti, a onda su i konflikti neminovni, jer pitanje je koliko je ko spreman na prilagodjavanje.

I na kompromise, naravno. Svi me ubedjuju da su kompromisi neophodni za normalno življenje udvoje. Ja naprotiv smatram da su besmisleni i da u trenutku neslaganja želja svako treba da prati svoju nameru.

U pravu su i oni i ti. Odgovor deluje diplomatski, medjutim svako od vas je u pravu, jer govorite sa različitih nivoa svesti. Za svest koja je apsolutno okupirana razumom i Sekundarnom ličnošću još jedna promena, na konstantno promenljivoj, proći će više ili manje nezapaženo. U slučaju naučenih osobina, koje su dugotrajnom upotrebom okoštale, do promene malo teže dolazi, ali ipak je moguća.

Tvoja svest je veoma bliska Primarnom, a kada si u Sekundarnoj ličnosti razlika je znatna, jer si apsolutno svesna poželjnog ponašanja odredjenog tipa za datu situaciju. Znači svesnost o postojanju Sekudarne ličnosti omogućava ti kontrolu njenog pojavljivanja, odnosno upotrebe. Obzirom da veći deo dana provodiš sama, bez prisustva drugih ljudi, omogućeno ti je da se ispoljavaš uglavnom kroz Primarnu ličnost i zato su tvoja razmišljanja bliska Primarnom. Obzirom da si negde duboko u sebi već odavno svesna da ljubavnici komuniciraju Primarnom ličnošću koja je datost, svaka promena u smislu kompromisa neminovno vodi u Sekundarnu ličnost, čime se vaš odnos udaljava od suštine. Ukoliko nepristajanje na kompromis nije hir tvoje Sekundarne ličnosti, koja se možda neopaženo uvukla, onda si sa aspekta svesti potpuno u pravu. Medjutim, proveri ipak svaki put kada ti ne odgovara odredjeni predlog, nije li stvar prešla na uobičajenu ravan, ravan Sekundarnog ispoljenja.

Da li je za doživljavanje orgazma potrebna bliskost?

Opet si malo pomešala relacije, praveći poredjenje izmedju dve stvari koje mogu da se pojave jedna pored druge, ali nije neophodno. Uzmi primer čaše i flaše, koje su kao pojam povezane u svesti, ali koje mogu i samostalno da egzistiraju. Isto važi za orgazam i bliskost. Bliskost je prepuštanje kroz poverenje, gde lična energija neometano i blago struji. Orgazam je eksplozija energije u svesti, istovremeno ispoljavanje dejstva obe Sile.

Zašto žena teže doživljava orgazam, nego muškarac?

Prema standardnoj podeli svesti na Duh, koji je sveukupnost i razum, koji je fokusirana svest, žene su suštinski duhovne, a muškarci su suštinski nosioci razuma. Obzirom da je sfera seksa, ljubavnog zanosa i ekstaze “mesto” gde je, ako je doživljaj pravi, razum potpuno isključen, možemo reći da je sfera seksa istovremeno i sfera Duha. Ulaženjem u strast, žena se konačno vraća svom osnovnom stanju svesti. Obzirom da je zbog praktične strane življenja prinudjena da obitava u Sekundarnoj ličnosti, kao i da maksimalno koristi svoj razum, ulaskom u stanje ekstaze ženina svest se relaksira vraćajući se prvobitnom. Takodje, energetski gledano, žena ima mnogo više energije nego muškarac, prvenstveno radi radjanja dece kao materijalizacije energije i svesti. Ta povišena energija, kao i prirodno rasuta svest, u sebe mogu da prime znatno veću količinu energije nego što to može muškarac. Zato je potrebno mnogo više vremena ženi da akumulacija energije dostigne kritičnu tačku da bi do orgazma došlo, nego što je to potrebno muškarcu.

U svemu ovome bliskost služi samo kao katalizator, ubrzavajući proces. Kada su dvoje bliski onda su energetski prilično otvoreni jedno prema drugome, što donosi bržu uzajamnu razmenu energije i samim tim znatno kraće vreme za orgazam.

No comments:

Post a Comment